Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/07
KARTA USŁUGI
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 250)

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk wniosku

Opłaty

Brak opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. B. Chrobrego 34 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Pokój nr B 207, tel. 0774064453
godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje -
Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFZałącznik Nr 1 wzór wniosku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych do ewidencji gminnej

 

Opracowała:

Joanna Buska-Gnoińska Data: 25.08.2016 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska

Wersja XML