Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.16
KARTA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ OSOBĘ PODLEGAJĄCĄ OBOWIĄZKOWI  ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.1053)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. nr 64, poz. 333)

Wymagane dokumenty

- wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zawierający: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, adres zamieszkania osoby oraz stopień pokrewieństwa względem członka rodziny, nazwisko i imię (imiona), numer PESEL oraz adres członka rodziny, uzasadnienie konieczności sprawowania przez osobę bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz odpowiednio do okoliczności dołącza się: oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa obowiązanych do sprawowania opieki; ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;

oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba;

oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba.

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-109 (I piętro)
tel. 077 40 64 448

Termin załatwienia sprawy

Burmistrz wydaje decyzję niezwłocznie po złożeniu wniosku lub w ciągu 30 dni, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Na decyzję Burmistrza służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Warunkiem uznania osoby podlegającej obowiązkowi odbycia służby wojskowej za konieczną do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny jest:

- wspólne zamieszkiwanie z osobą wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki,

- brak możliwości sprawowania opieki przez innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego osobie stopniem pokrewieństwa wobec osoby wymagającej opieki,

- uzasadnienie konieczności sprawowania przez osobę bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

 

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016