Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.17
KARTA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA I WYPŁACENIA ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE ZAROBKI ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1053)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015r. Poz. 1520)

Wymagane dokumenty

- wniosek żołnierza złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych,

- zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych,

- zaświadczenie pracodawcy lub naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej (sposób obliczenia kwoty wynagrodzenia lub dochodu określa § 8 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia)

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-109 (I piętro)
tel. 077 40 64 448

Termin załatwienia sprawy

Świadczenie rekompensujące Burmistrz wypłaca nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku żołnierza.

Tryb odwoławczy

Na decyzję Burmistrza służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe ( z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy) przysługuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu ćwiczeń wojskowych od dowódcy jednostki wojskowej.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

W zaświadczeniu pracodawca określa kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu.

Pracodawca jest obowiązany wystawić zaświadczenie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie (55,76KB)
DOCWniosek o wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie (28,50KB)

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016