• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego regulują przepisy zarządzenia Nr SG.120.25.2016 Burmistrza Zdzieszowice z dnia 17 październik 2016 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania.

Dokumenty do pobrania:

PDFUstawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352)

Zarządzenie Nr SG.120.25.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

ODTwzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

DOCXwzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

PDFwzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16029322
w tym miesiącu: 126698
dzisiaj: 4546

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1