Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.333.2017

Zarządzenie Nr SG.0050.333.2017

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

PDFSG.0050.333.2017

PDFTerminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice

Wersja XML