Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) - utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

Wersja XML