Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.346.2017

Zarządzenie Nr SG.0050.346.2017

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2017 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFSG.0050.346.2017

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Wersja XML