Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory ponowne 2017

PDFObwieszczenie z dnia 17 lipca 2017 r. Komisarza Wyborczego w Opolu II o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przeprowadzonych w dniu 16 lipca 2017 r.

PDFZestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Zdzieszowicach sporządzone dnia 16 lipca 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zdzieszowicach

PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach sporządzony dnia 16 lipca 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zdzieszowicach

PDFProtokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach


PDFZarządzenie 62/17 Wojewody Opolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w okręgu wyborczym nr 6

Miejska Komisja Wyborcza

PDFUchwała Nr 6/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 16 lipca 2017 r.

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2017 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2017 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Wersja XML