Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

Uchwałą nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  z dnia 16 grudnia 2015 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020.

PDFStrategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

Wersja XML