Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.

zamieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe

PDFSG.120.5.2018

Wersja XML