Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2018.pdf
PDFw_spr_nadania_nazwy_ulicy_w_Zyrowej.pdf
PDFw_spr_przystapienia_do_opracowania_mpzp_Januszkowice.pdf
PDFw_spr_rozpatrzenia_i_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowego.pdf
PDFw_spr_uchylenia_uchwały.pdf
PDFw_spr_udzielenia_absolutorium.pdf
PDFw_spr_ustalenia_przebiegu_drog_gminnych.pdf
PDFw_spr_wynagrodzenia_BZ.pdf
PDFw_spr_zmiany_wieloletniego_planu_rozwoju_urzadzen_wod-kan.pdf
 

Wersja XML