Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

PDFLV/366/2018

Wersja XML