Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

PDFSG.0050.551.2018

Wersja XML