Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

1) Adamski Piotr – Przewodniczący

3) Mikitiuk Witold – Wiceprzewodniczący

3) Kuska Jan


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Skład komisji:

1) Kazik Klaudia – Przewodnicząca

2) Grądalska Rita – Wiceprzewodnicząca

3) Hankus Mirosław

4) Józefiok Zbigniew

5) Kaczmarczyk Paweł

6) Kopecki Jędrzej

7) Kowalski Karol

8) Labisz Brygida

9) Skóra Marek


Komisja Spraw Społecznych

Skład komisji:

1) Wilczek Józef – Przewodniczący

2) Mikitiuk Witold – Wiceprzewodniczący

3) Adamski Piotr

4) Hankus Mirosław

5) Józefiok Zbigniew

6) Kuska Jan

7) Schweda Ewa


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład komisji:

1) Kowalski Karol – Przewodniczący

2) Skóra Marek – Wiceprzewodniczący

3) Grądalska Rita

4) Kaczmarczyk Paweł

5) Kazik Klaudia

6) Kopecki Jędrzej

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa

9) Wilczek Józef


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

1) Mikitiuk Witold – Przewodniczący

2) Kowalski Karol

3) Kuska Jan

4) Wilczek Józef

Wersja XML