Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury

PDFSG.0050.10.2018

PDFzałącznik nr 1 - arkusz do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Wersja XML