• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2018 Sesji Gminnej Rady Seniorów z dnia 22 maja 2018r.
4. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącej Rady.
5. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie dyżurów Gminnej Rady Seniorów w 2019r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie sesji.

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15565170
w tym miesiącu: 88591
dzisiaj: 2670