Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2018 Sesji Gminnej Rady Seniorów z dnia 22 maja 2018r.
4. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącej Rady.
5. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie dyżurów Gminnej Rady Seniorów w 2019r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie sesji.

Wersja XML