Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2019 roku

Organ kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu
Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania przez Gminę Zdzieszowice dotacji z budżetu państwa otrzymanych w 2018 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Protokół kontroli: PDFwystąpienie pokontrolne
Data: 2019-03-20

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego wytworzone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne

Data: 2019-02-27

Wersja XML