Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice

PDFSG.0050.88.2019

Wersja XML