Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2018r.

PDFIX/87/2019

Wersja XML