Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.135.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 sierpnia 2019r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach zastępującego dyrektora i wicedyrektora szkoły podczas ich nieobecności

PDFSG.0050.135.2019

Wersja XML