Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.142.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym

PDFSG.0050.142.2019

PDFWniosek o przyznanie stypendium szkolnego

PDFWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wersja XML