Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.188.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu

PDFSG.0050.188.2019
PDFZałącznik do Zarządzenia nr SG.0050.188.2019 - Ogłoszenie o konkursie
 

Wersja XML