Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 r.


Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.- przekierowanie (link) do strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

PDFZasady przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Druk dla komitetów wyborczych:

Druk dla wyborcy:


DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców (plik .doc)

PDFWniosek o wpisanie do rejestru wyborców (plik .pdf)

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców (plik .doc)

PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców (plik .pdf)

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (plik .doc)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (plik .pdf)

DOCPisemna deklaracja zwierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (plik .doc)

PDFPisemna deklaracja zwierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (plik .pdf)

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (plik .doc)

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (plik .pdf)

DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (plik .doc)

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (plik .pdf)


PDFObwieszczenie - Burmistrz Zdzieszowic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr SG.0050.206.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFUchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wersja XML