Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.192.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2020 r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PDFSG.0050.192.2019

Wersja XML