Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXII Sesję w dniu 15 lipca 2020r.

PDFw_spr_zatwierdzenia_sprawozdania_2019.pdf
PDFw_spr_udzielenia_wotum_zaufania.pdf
PDFw_spr_ustalenia_planu_sieci_szkół_z_opiniami.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy_01.07.2020.pdf
PDFw_spr_udzielenia_absolutorium_BZ.pdf

Wersja XML