Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - konsultacje

Krępna

PDFUchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia ... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

JPEGMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna, gmina Zdzieszowice


Rozwadza

PDFUchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia ... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

JPEGMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza, gmina Zdzieszowice

Wersja XML