Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.264.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 sierpnia 2020r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej uprawnień do zaciągania zobowiązań

PDFSG.0050.264.2020

 

Wersja XML