Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja Nr 3

Nr petycji w rejestrze: 3;

Data złożenia petycji: 01.06.2020 r.;

Przedmiot petycji: petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Odwzorowanie cyfrowe petycji:PDFpetycja nr 3.pdf

Organ rozpatrujący petycję: Rada Miejska w Zdzieszowicach;

Przewidywany termin załatwienia petycji: 01.09.2020 r., przedłużona do 30.10.2020 r.

Informacja o przebiegu postępowania:

Sposób załatwienia petycji: PDFrozpatrzenie petycji

Wersja XML