Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-09-25 OŚ.6220.5.2020.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o dłuższym terminie załatwienia sprawy dla przeds. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki 883 w miejscowości Rozwadza”

PDFzawiadomienie o dłuższym terminie załatwienia sprawy.pdf
 

Wersja XML