Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja Nr 4

Nr petycji w rejestrze: 4;

Data złożenia petycji: 16.07.2020 r.;

Przedmiot petycji: Młodzieżowa petycja o pumpctrak w Zdzieszowicach

Odwzorowanie cyfrowe petycji:PDFpetycja o pumpctrak.pdf

Organ rozpatrujący petycję: Burmistrz Zdzieszowic

Przewidywany termin załatwienia petycji: 16.10.2020 r.

Informacja o przebiegu postępowania:

Sposób załatwienia petycji: PDFpumptrack odpowiedź.pdf

Wersja XML