Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXIII Sesję w dniu 19 maja 2021r.

PDFa_w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2021-r.pdf

PDFa_korekta-z-17_05_w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2021-r.pdf

PDFb_w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf

PDFb_korekta-z-17_05_w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf

PDFc_w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dla-gminy-krapkowice.pdf

PDFd_w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice”.pdf

PDFe_-w-sprawie-uchwalenia-planu-gospodarki-niskomisyjnej-dla-gminy-zdzieszowice.pdf

PDFf_w-sprawie-przyjecia-regulaminu-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-zdzieszowice.pdf

PDFf_korekta-z-26_04w-sprawie-przyjecia-regulaminu-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-zdzieszowice.pdf

PDFg_w-sprawie-udzielenia-dotacji-celowej-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-krepnej.pdf

PDFh_w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnych-umow-po-umowach-najmu-lub-dzierzawy-zawartych-na-czas-oznaczony-do-3-lat.pdf

PDFi_w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-dzierzawy-na-czas-oznaczony-dluzszy-niz-3-lata-w-trybie-bezprzetarogowym.pdf

Wersja XML