Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXIV Sesje w dniu 30 czerwca 2021r.

PDF6a_w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2021-rok.pdf

PDF6b_w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf

PDF4cw-sprawie-udzielenia-wotum-zaufania-burmistrzowi-zdzieszowic.pdf

PDF5a_sprawozdanie-burmistrza-za-wykonanie-budzetu-za-2020-rok.pdf

PDF5b_sprawozdanie-finansowe.pdf

PDF5ew-sprawie-rozpatrzenie-i-zatwierdzenie-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2020-rok.pdf

PDF5h_w-sprawie-udzielenia-absolutorium-burmistrzowi-zdzieszowic-za-2020-rok.pdf

PDF6c_w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice”.pdf

PDF6d_w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnych-umow-po-umowach-najmu-lub-dzierzawy-zawartych-na-czas-oznaczony-do-3-lat.pdf

PDF6e_w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-nr-4-w-zdzieszowicach-plac-1-maja-10.pdf

PDF6f_w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-szkol-podstawowch-prowadzonych-przez-gmine-zdzieszowice.pdf

PDF6g_w-sprawie-okreslenia-sredniej-ceny-jednostek-paliwa-w-gminie-zdzieszowice-w-roku-szkolnym-2021_2022-2.pdf

PDF6h_w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-w-sprawie-szczepien-przeciwko-covid_19.pdf

Wersja XML