Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19.08.2021 - Podanie do publicznej wiadomości decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Podanie do publicznej wiadomości decyzji znak GL.ZUZ.1.4210.362.2021.JPŁ z dnia 19 sierpnia 2021 r., udzielającą pozwolenia wodnoprawnego spółce EHN S.A. z siedzibą w Studzienicach (43-215) przy ul. Jaskółek 12, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe linii kablowych SN 15 kV, pod dnem rzeki Odry w km 86+300 oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. podziemnych linii kablowych SN-15 kV (2x) (3x) YHAKXS 1x240/50 mm212/20 kV, na potrzeby zasilania projektowanego zespołu elektrowni fotowoltaicznych 9 x 999 kV Januszkowice.

PDFDecyzja-ZZWP-2021-08-19.pdf

 

Wersja XML