Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXVI Sesje w dniu 30 września 2021r.

PDFa_w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r.pdf

PDFb_w sprawie zminy wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFkorekta b_ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFc_w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Zdzieszowice w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf

PDFd_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach najmu lub dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.pdf

PDFe_w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 3.pdf

PDFf_w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej,.pdf

PDFg_w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf

PDFh_w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.pdf

PDFkorekta h_w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.pdf

Wersja XML