Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXVII Sesje w dniu 28 października 2021r.

PDFa_w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 rok.pdf

PDFkorekta z dnia 28_10_2021_a_w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 rok.pdf

PDFb_w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFkorekta z dnia 28_10_2021_b_w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFc_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach najmu lub dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.pdf

PDFd_w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Januszkowice.pdf

PDFe_w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFf_w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFg_w sprawie przekazania wniosku według właściwości_ w sprawie umożliwienia dojazdu do nieruchomości gruntowych w Januszkowicach.pdf

PDFh_w sprawie przekazania wniosku według właściwości_w sprawie utrzymania porządku na terenie działki nr 379_6 w Zdzieszowicach.pdf

Wersja XML