Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.464.2021 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane niezabudowane Gminy Zdzieszowice oddane w dzierżawę na inne cele niż rolnicze

PDFSG.0050.464.2021

Wersja XML