Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.489.2022 z dnia 3 lutego 2022 r. zatwierdził realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz wysokość dotacji celowej na te zadania dla organizacji które przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego 10 stycznia 2022 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.489.2022

Załącznik do zarządzenia: PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu

Organizacje, którym przyznano środki w otwartym konkursie są zobowiązane do dostarczenia zaktualizowanych:

które stanowić będą załączniki do umowy.

W tym celu można posłużyć się formularzami zamieszczonymi poniżej:

DOCwzór aktualizacji.doc

ODTwzór aktualizacji.odt

PDFwzór aktualizacji.pdf

Wersja XML