Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-02-14 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) informuję, że na wniosek z dnia 04.06.2021 r. osoby fizycznej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. domku letniskowego oraz tarasu przylegającego do domku, na działce nr 1212/76, a.m. 13, obr. Januszkowice, gm. Zdzieszowice - obszar wiejski.

Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmuje:

- działka nr 1212/76, a.m. 13, obr. Januszkowice, gm. Zdzieszowice.

PDFinformacja

Wersja XML