Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLI Sesje w dniu 2 marca 2022r.

PDFa_przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.pdf

PDFb_program wspierania rodziny.pdf

PDFc_zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia ststutu żłobka.pdf

PDFd_ustalenie opłat za pobyt dziecka w żłobku.pdf

PDFe_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach najmu lub dzierżawy.pdf

PDFf_w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.pdf

PDFg_w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w krępnej w ul zdzieszowickiej 33.pdf

PDFh_w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFi_opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFj_w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.pdf

PDFk_przekazanie petycji.pdf

 

Wersja XML