Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2022 i statystycznej liczbie dzieci

Burmistrz Zdzieszowic, na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 poz. 1930 ze zmianami) ogłasza co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi – 20 551,57 zł na rok.
 2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach – 372, w tym:
  1. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju – 12,
  2. dzieci niepełnosprawne – 13.

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

 

Wersja XML