Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-03-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej samodzielny lokal niemieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący przeznaczony do sprzedaży samodzielny lokal niemieszkalny nr 3 położony w budynku wielolokalowym w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej:

PDF2022-03-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju A -108 lub pod nr telefonu: 77 40 64 440.

Wersja XML