Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-04-05 Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, obejmującej działkę nr 554/2 w Rozwadzy, na cele rolne

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 554/2, z arkusza mapy 4, położonej w Rozwadzy, o powierzchni 1,9721 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00042487/4.

Działka nr 554/2 w Rozwadzy w miejscowym pianie zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolem: RZ - tereny łąk i pastwisk.

PDFZałącznik do zarządzenie nr SG.0050.524.2022

Wersja XML