Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w roku 2022 zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.536.2021 z dnia 29 kwietnia 2022 r. dokonał podziału środków na realizację w 2022 roku zadań z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert ogłoszonego 30 marca 2022 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.536.2022

Załącznik do zarządzenia: PDFZałącznik do zarządzenia nr SG.0050.536.2022

Wersja XML