Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach

11.05.2022 r.

Numer ogłoszenia : 2022/BZP 00154362/01

Identyfikator postępowania: 9f3926e7-a0ba-4f91-a71d-6e11e7a06c52

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach" realizowane jest w imieniu i na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach przez pełnomocnika tj. Gminę Zdzieszowice, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Dokumenty :

ogłoszenie o zamówieniu PDF08da3254-e79c-2da3-9128-54000e5e41ac.pdf

DOCswz sam pożar Januszkowice.doc wraz z załącznikami nr 2, 3 i 4

DOCXzał nr 1 do swz sam Januszkowice.docx
ODTzał nr 5 do swz wzór umowy.odt
 


20.05.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf
 


24.05.2022 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML