Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLV Sesje w dniu 19 maja 2022r.

PDFa_ w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 r.pdf

PDFb_w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFb_ korekta z dnia 16 maja w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFc_w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFd_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach dzierżawy zawartych na czas oznacozny do 3 lat.pdf

PDFe _ w sprawie określenia na rok 2022 sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kapielisk na terenie Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFf_w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jasionej.pdf

PDFg_ w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015_2032.pdf

PDFh_ w sprawie miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Żyrowa.pdf

PDFi_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Gminą Krapkowice.pdf

PDFj_w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.pdf

PDFk_w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Zdzieszowice w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Czysty Region

PDFl_w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II.pdf

PDFm_w sprawie przekazania wniosku według właściwości.pdf

PDFn_w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.pdf

Wersja XML