Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2022 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja kwiecień 2022 r.

Burmistrz Zdzieszowic, na podstawie art. 46 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 poz. 1930 ze zmianami) ogłasza co następuje:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi – 20 246,97 na rok.
  2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach - 372 w tym:

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Wersja XML