Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie dz. nr 1003 Mirabelka w Zdzieszowicach

03.06.2022 r.

Numer ogłoszenia : 2022/BZP 00192508/01

Identyfikator postępowania : ocds-148610-498fd852-e308-11ec-9a86-f6f4c648a056

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Zagospodarowanie dz. nr 1003 Mirabelka w Zdzieszowicach

Dokumenty :

ogłoszenie o zamówieniu PDF08da452c-4b10-f3c1-91d9-69000eb1c9da.pdf
DOCswz Mirabelka.doc
ZIPDOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA.zip
ODTZałącznik nr 6 do SWZ.odt
 


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym :

XADESswz Mirabelka.doc.XAdES
XADESDOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA.zip.XAdES
XADESZałącznik nr 6 do SWZ.odt.XAdES
 


PDFZapytania do treści SWZ-sig.pdf
 


Zmiana terminu składania ofert : PDFzawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf PDF08da5363-1825-bef9-0dea-56000e35882d.pdf

22.06.2022 r.

Zapytania do treści SWZ + zmiana SWZ : PDFZapytania do treści + zmiana SWZ-sig.pdf
 


27.06.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf
 


12.07.2022 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig

Wersja XML