Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLVI Sesje w dniu 22 czerwca 2022r.

PDF4c_głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Zdzieszowic.pdf

PDF5e_w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.pdf

PDF5h_w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic.pdf

PDF6c_ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.pdf

PDF6d_w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających.pdf

 

Wersja XML