Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.572.2022 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2022r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

PDFSG.0050.572.2022

Wersja XML