Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IN/05 - Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

KARTA USŁUGI

IN/05

Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 77 40 64 452
e-mail
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i informacje dodatkowe

Burmistrz Zdzieszowic wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I:

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Opracowała: Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Sabina Kurdyna; 19.01.2022 r.

Sprawdził: Zastępca Burmistrza Zdzieszowic - Artur Gasz

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska

Wersja XML